تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۲۲/۰۳/۸۸

اجتماعی. سیاسی. انتخاب دهم
استاندار خراسان جنوبی گفت: انتخابات دهم متمایزتر از دیگر انتخابات گذشته بود.

سید صولت مرتضوی به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: حضور مردم در این انتخابات وصف ناپذیر و قابل تقدیر بود.

وی افزود : مردم در این انتخابات پیشتاز بوده و از ساعات اولیه اخذ رای با شور وصف ناپذیری در پای صندوقهای رای حاضر شدند.

او گفت: این صحنه به یاد ماندنی چشم جهانیان را خیره کرد.

وی افزود: مردم با خلق این حماسه یاس و ناامیدی برای دشمنان نظام به ارمغان آوردند و اقتدار جمهوری اسلامی را بار دیگر ثبت کردند.

استاندار خراسان جنوبی گفت: تجربه نظام اسلامی ایران در این زمینه تجربه نوین در عرصه بین‌المللی است که بشر تشنه عدالت می‌تواند از آن به عنوان الگوی مردم سالاری استفاده کند.

وی افزود: انتخابات در ایران کاملا مردمی است و مردم در اجرای آن مشارکت داشته و همه از حقوق برابر در آرا برخوردارند.


X