انتخابات پس از ساعت 22 امشب دیگر تمدید نخواهد شد و پس از آن فقط از افرادی که در محل شعب اخذ رای هستند رای گرفته می شود.

"
صادق محصولی"در گفت وگوی تلویزیونی گفت:حضور مردم در انتخابات بسیار پرشور و توام با آگاهی و وفاداری به انقلاب و ارزش ها بود

وی اظهار داشت: این انتخابات برگ زرینی در دفتر انقلاب ورق زد و تمام یاوه گویی ها مبنی بر عدم سلامت انتخابات جهت کاهش اعتماد مردم را از بین برد و نشان داد که مردم به انقلاب اعتماد کامل دارند

وی با اشاره به اینکه مجریان انتخابات از بین مردم انتخاب می شوند افزود:از بین 11 نفری که از سوی وزارت کشور در کنار صندوق ها حضور یافته اند سه نفر از مسئولان و بقیه از میان مردم هستند همچنین از شورای نگهبان نیز مسئولان در کنار صندوق ها حضور یافته اندو نمایندگان نامزدها نیز در پای صندوق های رای حضور یافته اند

وی با اشاره به اینکه نمایندگان نامزدها تا آخرین لحظه شمارش در پای صندوق های رای حضور دارند تاکید کرد:آنان تا آخرین لحظه شمارش آرا در کنار صندوق ها حضور دارند

محصولی افزود:زمانی که زمان اخذ رای پایان یافت درها بسته می شود و پس از فک پلمپ صندوق ها شمارش آرا شروع می شود.
وی اظهار داشت:مسئولان پس از فک پلمپ، آرا را وارد فرم 22 می کنند و صورت جلسه می کنند و به مرکز شهرستانی ستاد انتخابات می فرستند و سپس از آنجا به ستاد انتخابات وزارت کشور انتقال می یابد

وی گفت: ما بنا نداریم تمامی نتایج را یک جا اعلام کنیم بلکه به تدریج این نتایج اعلام می شود و در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.
مرجع : ایرنا

X